Velkommen til Bøndernes Hus

Om selskapet

Selskapet AS Bøndernes Hus er eier av sentrale eiendommer i Trondheim, der Kongensgt. 30 med Prinsen Hotell er den mest kjente.

Samlet areal utgjør ca. 17.000 m2. I tillegg har selskapet et utbyggingspotensiale på ca. 4-5000 m2 i tilknytning til Prinsenkvartalet.

Selskapet forvaltes av Newsec Basale AS, som også ajourholder aksjeregisteret for selskapet.

Eiendommer

Selskapet er eier av eiendom beliggende i kvartalet Kongensgt / Prinsensgate / Holstveita / St.Olavs gt i Trondheim. Eiendomsmassen utgjør ca. 17.000 kvm brutto, og er i all hovedsak utleid til næringsvirksomhet.

Selskapet har til formål å skaffe bønder og landbruksinstitusjoner hensiktsmessige og rimelige lokaler, og deler av lokalene er utleid i samsvar med det vedtektsbestemte formål.